Месечне архиве: децембар 2011

Google URL Shortener

Via Scoop.itSustainable Economics
Google URL Shortener at goo.gl is used by Google products to create short URLs that can be easily shared, tweeted, or emailed to friends.
Via goo.gl

За стара добра времена #Auld_Lang_Syne

Веза

Погледајте  Мост Ватерло

What Burns wrote The gist
Should auld acquaintance be forgot,
And never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot,
And auld lang syne?
These are rhetorical questions:
– Should we forget old friends and never think about them?
– Should we forget old friends along with everything that’s past?
For auld lang syne, my dear,
For auld lang syne.
We’ll tak a cup o’ kindness yet,
For auld lang syne.
Not at all–in fact, we’re going to have a drink together for the times gone by.
We twa hae run about the braes,
And pou’d the gowans fine;
But we’ve wander’d mony a weary fit,
Sin’ auld lang syne.
We two have run along the hillsides
And picked the lovely daisies together–
But we’ve wandered many a weary foot
since the times gone by.
We twa hae paidl’d in the burn
Frae morning sun till dine;
Now seas between us braid hae roar’d
Sin’ auld lang syne.
We two have paddled in the stream
From dawn till dusk
But broad seas have roared between us
Since those times gone by.
And surely ye’ll be your pint-stowp!
And surely I’ll be mine!
And we’ll tak a cup o’ kindness yet,
For auld lang syne.
(I know) you’re good for your drinks ( “be your pint-stowp” — “pay for your tankard” ), and you know I’m good for mine. We’ve still got that drink to share for the times gone by.
And there’s a hand, my trusty fiere
And gie’s a hand o’ thine
And we’ll tak a right gude-willie waught
For auld lang syne.
So, here’s my hand, my trusty friend
And give us (= give me) yours
We’ll take a good, hearty drink
For all the times gone by.

И капитализам доби свој манифест #Manifesto #Sustainable #Capitalism #Gore

Ал Гор и Дејвид Блуд покушавају да поставе смернице одрживом капитализму – капитализму у којем се максимизира профит на дуги рок и уз помоћ измењених тржишних института који у одлучивање уводе критеријуме који се односе на животну и друштвену средину. „Ми смо на прекретници“, тврде аутори. Компаније морају да се окрену сопственом одрживом развоју.

Користи таквог заокрета за компаније аутори препознају у смањењу трошкова услед смањења отпада и ефикаснијег коришћења енергије, јачању сопственог бренда, смањењу ризика због холистичког приступа итд.

У том циљу могуће су следеће акције: идентификовање активе чија се вредност може драстично променити са укључивањем екстерналија („Stranded assets“), издавање интегралних извештаја, а искључивање кварталних, везивање за дугорочне одрживе резултате, стимулисати дугорочног инвестирања давањем бонуса за лојаност.

„How businesses can embrace environmental, social and governance metrics.n the immediate aftermath of World War II, when the United States was preparing its visionary plan for nurturing democratic capitalism abroad, Gen. Omar Bradley said, „It is time to steer by the stars, and not by the lights of each passing ship.“ Today, more than 60 years later, that means abandoning short-term economic thinking for sustainable capitalism.“ Веза

John Elkington: Should 2012 be the start of a decade of sustainable capitalism?

Transforming capitalism is about more than shifting corporate behaviour. It requires a change in cultures, governance systems and tax regimes and this takes time. Веза

Уместо честитке свим драгим колегама професорима (обавезно прочитати) #OECD #teachers #education #LSE

Ахахаха, дакле стручњаци – економетричари и статистичари тврде  да постоји веза између висине плата наставника и резултата на тестовима провере знања (можда зато што више плате привлаче квалитетније кадрове, што више плате дају сигнал о значају професије итд).

Истраживање објављено на ЛСЕ страници. Машала.

„It is no secret that higher teacher quality translates into higher educational outcomes, but how can the UK attract the best and brightest to the profession? Peter Dolton and Oscar Marcenaro-Gutierrez examine the enormous variation in teachers’ pay across OECD countries and find evidence that if teachers are better paid and higher up the national income distribution, there is likely to be an improvement in pupil performance“.

Веза

Луд и економиста (a Madman and an Economist) #Boulding #The_Limits_to_Growth

Веома интересантан чланак једног холадског блогера о претњама које доноси експоненцијални раст. Наравно да се не могу заобићи Границе раста (1972) као и критике и савремене компаративне студије. Али осим цитата Кенета Боулдинга („Свако ко верује да се експоненцијални раст може наставити у ограниченом свету је или луд или економиста„) пажњу ми је привукао следећи видео клип:

„Anyone who believes exponential growth can go on forever in a finite world is either a madman or an economist.“
Kenneth Boulding, economist

Веза