Месечне архиве: септембар 2013

E, нека си им рекао #JoeStiglitz: #SharedProsperity #quotes

See on Scoop.itSustainable Economics
In his powerful speech to the AFL-CIO convention, the famed economist says ‘95% of the gains from 2009 to 2012 went to the upper 1%…It is plain that the only true and sustainable prosperity is shared prosperity. If we could ensure that everyone who wanted a job and was willing to work hard could get one, we could have an economy and a society that is both more equal and more prosperous“.

Вукашин Б Васић‘s insight:

„Јасно је да једини прави напредак заједнички напредак (shared prosperity). Ако бисмо обезбедили да свако ко жели да вредно ради може да добије посао, имали бисмо напреднију привреду и друштво са више једнакости“.

See on www.alternet.org

Радикално, шта друго? #GDP is Flawed… Citizens want depth… #JoeStiglitz

See on Scoop.itSustainable Economics

Prof Joseph Stiglitz explains why GDP is flawed and how to begin to change that…

Вукашин Б Васић‘s insight:

Професор Стиглиц мало по мало у радикализам. ГДП је потпуни промашај. Не само као мера квалитета живота већ и као поуздан индикатор ваљаности инвестиционих одлука свих врста, на свим нивоима. Овакав начин вођења друштвене статистике (на пример, начин на који вреднујемо ваздух и воду) имплицира да су поремећене релативне цена (паритети) меса и поврћа, једног вида саобраћаја у односу на други, наш избор где живимо. Готово све. Потребна је нова метрика да би нам помогла да донесимо праве одлуке.

Питање за милион долара: А како је то код нас, рецимо, у економским школама?

See on www.youtube.com

Сачувати економску науку од економиста Saving #Economics from the #Economists – A Tribute to the Late Ronald #Coase

See on Scoop.itSustainable Economics

Editor’s Note: On Monday, Nobel Prize winning economist Ronald Coase passed away at 102. Though Coase was a self-decribed „accidental“ economist who taught at the University of Chicago’s Law School rather than its economics department, his work on transaction costs in  „The Nature of the Firm“ and „The Problem of Social Cost“ were major contributions in the history of economic thought. 

Вукашин Б Васић‘s insight:

Преминуо је један од најчувенијих савремених економиста Нобеловац Роналд Коуз (1910-2013), са Универзитета у Чикагу, творац једне од најпознатијих теорема у економији. Теорема је свом творцу донела светску славу и то не само због своје оригиналности већ, пер свегаи, због значаја проблема који третира: наиме, професор Коуз је покушао да докаже да се може разрешити једна од основних ако не и кључна аномалија у финкционисању тржишта ,а то су екстерналије. Уколико су својинска права правилно дефинисана и уколико нема трансакционих трошкова (било каквих ометајућих фактора) приватни агенти ће се сами договорити око оптималне алокације ресурса. Теорема је имала и своје критичаре (у вези са трансакционим трошковима, преговарањима око употребе јавних добара), али оно што је најбитније је да је формално препозната анаомалија „невидљиве руке“ тржишта као оптималног алокатора ресурса.

See on ineteconomics.org